Share The City:
Een stad voor
iedereen !

Découvrez comment le PRAS se transforme pour façonner une ville inclusive, écologique et dynamique. Rejoignez-nous dans cette aventure urbaine.

Wonen, les volgen, ontspannen, sporten, eten, werken... de stad heeft veel functies! Om ervoor te zorgen dat elke ruimte wordt ontworpen voor het welzijn van iedereen, introduceerde het Gewest in 2001 zijn eerste Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Dat is een regelgevend instrument dat bepaalt hoe het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet worden ontwikkeld en gedeeld: groene ruimten, handelszaken, vrijetijd, huisvesting, scholen, gemengde zones, industrie, enzovoort. Het Gewest vraagt nu aan Perspective om dit GBP volledig te herzien. Deze opdracht heet (Share The City).

Cap sur la ville durable et résiliente

L’ABC du PRAS

Adopté le 3 mai 2001 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) est la pierre angulaire de l'aménagement urbain à Bruxelles. Il faut imaginer le PRAS comme une boussole qui guide le développement de la ville, veillant à ce que chaque quartier se développe harmonieusement.

Grâce à ce plan visionnaire, chaque espace du territoire bruxellois trouve désormais sa vocation : des quartiers accueillants en jaune où la vie bat son plein, des zones dynamiques en orange ou brun mélangeant habilement résidences et activités, des espaces dédiés à l'innovation et au travail en bleu foncé et rose, sans oublier les zones en bleu clair réservées aux équipements publics et celles en bleu parme, centrées sur les affaires.

Bien plus que des cartes et des règles

Le PRAS, c'est bien plus qu'un ensemble de cartes et de règles : c'est une vision pour une ville capitale où chaque zone trouve son essence unique, en parfaite symbiose avec ses habitants et ses activités.

Ce plan n'est dès lors pas seulement un document réglementaire : il est l’épicentre de la planification urbaine, assurant que chaque projet de construction ou de rénovation contribue à l'épanouissement de la ville et de ses citoyens.

Gardien de l'espace urbain

Au sommet de la hiérarchie des plans d'urbanisme, le PRAS est en fait le gardien de l'espace urbain. Il garantit que chaque permis de construire enrichit la mosaïque urbaine bruxelloise, tout en respectant des procédures transparentes et inclusives, comme des consultations publiques ou l'avis d'experts.

Le PRAS est le récit d'une ville en constante évolution, une promesse d'un Bruxelles où chaque espace est pensé pour le bien-être de tous. C'est avec ce plan que nous bâtissons ensemble la ville de demain : inclusive, dynamique et verte.

onze agenda

Activiteitenkalender

Kom meer te weten over de komende evenementen van 'Share The City’

Ontmoet de GBP-experten op het Irisfeest 2024!

De 35e editie van het Irisfeest gaat door op 4 en 5 mei 2024.   Het Irisfeest biedt niet alleen de kans om Brussel te (her)ontdekken, maar ook om kennis te maken met de mensen achter de verschillende diensten en gewestelijke openbare instellingen in Brussel.  

Tijdens dit evenement zal het team van Perspective opnieuw aanwezig zijn in het (Public Village) in het Park van Brussel.De gelegenheid om meer te weten te komen over de uitdaging en van territoriale planning, het GBP en de aanpassing ervan! Kom zeker onze stand bezoeken en maak kennis met onze experten, die klaar staan om al je vragen te beantwoorden.

Tot binnenkort!

Een transversale workshop voor de strategische oriëntaties van het nieuwe GBP

Op 19 maart wordt bij Perspective een uitgebreide transversale werkgroep georganiseerd, de (WG Transversaal). Deze werkgroep zal de betrokken publieke actoren, het maatschappelijk middenveld, de wetenschappelijke actoren en professionals samenbrengen.

Als vervolg op de workshops van de diagnosefase, zal deze dag in het teken staan van de (Strategische oriëntaties voor het nieuwe GBP). De deelnemers bespreken de belangrijkste krijtlijnen die de wijziging van het GBP zullen structureren.

Notre Parcours

De belangrijkste fasen van share the city

Een proces met vijf fasen

VOORAFGAANDELIJKE FASE
Procedure: Overleg met partners en het grote publiek, en interne werkzaamheden bij Perspective

Doel: Het verkennende karakter van deze voorbereidende fase zal het mogelijk maken om het programma van Share The City te structureren en te lanceren.
DIAGNOSE
Procedure: Overleg met partners en het grote publiek, en interne werkzaamheden bij Perspective, samen met de begeleidende studiebureaus.

Doel: In deze diagnosefase worden de uitdagingen collectief geformuleerd. De eventuele aanvullende analyses die in volgende fasen nodig zijn worden eveneens bepaald.
STRATEGISCHE ORIËNTATIES
Procedure: Overleg met partners en het grote publiek, en interne werkzaamheden bij Perspective, samen met de begeleidende studiebureaus.

Doel: Deze strategische oriëntatiefase bepaalt de belangrijkste krijtlijnen die de wijziging van het GBP zullen structureren. De kennis uit de oriëntatiefase vormt de basis voor het opstellen van het voorontwerp van het GBP (vervolgfase).
VOORONTWERP GBP
Procedure: Overleg met partners en interne werkzaamheden bij Perspective, samen met de begeleidende studiebureaus.

Doel: Deze voorontwerpfase van de wijziging van het GBP maakt het mogelijk om tot een evenwichtig voorstel te komen. In deze fase wordt rekening gehouden met alle fundamentele elementen: woordenlijst, voorschriften, kaarten, enzovoort.
ONTWERP GBP
Procedure: Overleg met het grote publiek en interne werkzaamheden bij Perspective, samen met de begeleidende studiebureaus.

Doel: In de afrondingsfase van het ontwerp worden de beslissingen verwerkt die in de vorige fase (voorontwerp) zijn genomen. Er wordt een informatiecampagne en een openbare raadpleging voor het grote publiek georganiseerd. Na deze besprekingen zullen nieuwe arbitrages en aanvullende beslissingen waarschijnlijk leiden tot wijzigingen in het ontwerp.
GBP
Procedure: Goedkeuring door de Gewestregering

Doel: Tijdens deze fase wordt het gewijzigde plan goedgekeurd door de regering. Er wordt ondersteuning geboden om ervoor te zorgen dat de autoriteiten die toestemmingen/vergunningen afleveren en andere publieke partners vertrouwd kunnen raken met het gewijzigde plan.

SAMEN VOOR BRUSSEL

Onze partners

Een sterke samenwerking met een duurzame impact

Perspective is het expertisecentrum voor gewestelijke en territoriale ontwikkeling van Brussel. Op basis van statistieken, thematische analyses en territoriale observaties kunnen we gewestelijke en territoriale strategieën definiëren, ontwikkelen en evalueren. Als initiatiefnemer van de territoriale ontwikkelingsstrategie stelt Perspective geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om de huidige en toekomstige gewestelijke uitdagingen aan te gaan.

Directe publieke partners

urban.brussels

urban.brussels (Urban) is de overheidsdienst die voor heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het gewestelijk beleid op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en stedelijke herwaardering uitvoert.

Leefmilieu Brussel

Als milieu- en energieadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Leefmilieu Brussel in voor het uitstippelen en uitvoeren van het gewestelijk beleid op alle gebieden die met het milieu te maken hebben.

brussel mobiliteit

brussel mobiliteit is het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor voorzieningen, infrastructuren en vervoer. Het staat in voor het beheer van de mobiliteitsstrategieën, de inrichtingsprojecten, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, de infrastructuur voor het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en de taxi’s.

hub.brussels

hub.brussels is het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven Het heeft de opdracht om ondernemers, starters, kmo's en handelaars in Brussel te begeleiden, te ondersteunen en aan te moedigen bij de ontwikkeling van hun activiteiten, om zo de gewestelijke economie te stimuleren.

Overige publieke partners

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest • Brussel Huisvesting • BGHM • GOB • Citydev • BMA • Net Brusse • MIVB • Brussel Economie en Werkgelegenheid • Haven van Brussel • Fiscaliteit Brussel • Brussel Synergie • Brussels Facilities • Brussel Preventie & Veiligheid  •  parking.brussels • MSI •  GGC • CFWB • VGC

Maatschappelijk middenveld

ARAU • BECI • BRAL • Brussel Natuur • Communa • Brusselse Havengemeenschap • Samenleven (Netwerk Wonen) •  CRU (Netwerk Wonen) • Staten Generaal van het Water in Brussel •  BFUH • FedeAU • FEDNOT • IEB • Le Début des Haricots •  Natagora • Netwerk Wonen • STR • Terre en Vue • Tuiniers • Tuiniersforum • Une maison en plus (Netwerk Wonen) • UNIZO •  UPSI-BVS • VOKA • walk.brussels

Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale

Bruxelles Logement

SLRB

SPRB

Citydev

BMA

Bruxelles Propreté

STIB

Bruxelles Économie et Emploi

Port de Bruxelles

Bruxelles Fiscalité

Bruxelles Synergie

Bruxelles Facilities

Bruxelles Prévention et Sécurité

parking.brussels